ค่า CRP สูง เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด!!

CRP คืออะไร??

CRP  หรือ C-reactive protein เป็น ค่าที่บ่งบอกถึง การอักเสบ (INFLAMMATION) ในร่างกาย หากเซลล์เกิดอักเสบ ระดับ CRP ก็จะสูง และนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ ได้ เช่น มะเร็ง การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุที่ทำให้ค่า CRP สูง มี 2 สาเหตุ 

  1. สาเหตุหลัก คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การกินอาหารมัน ความเครียด รวมถึงโรคติดเชื้อต่างๆ
  2. การอักเสบของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย สาเหตุนี้กลไกในร่างกายสามารถปรับค่า CRP ให้กลับมาเป็นปกติได้

ข้อดีของการตรวจ CRP

ประโยชน์ของการตรวจ CRP คือ เราสามารถตรวจหา “อาการอักเสบ” ของเซลล์ในระดับตํ่ามากๆ โดยสามารถตรวจหาระดับ CRP ได้จากการตรวจวัดจากเลือด

CRP ต่ำ 

CRP ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งดี บ่งบอกว่า ร่างกายไม่มีการอักเสบใดๆของอวัยวะภายในร่างกาย โดยควรควบคุมให้มีค่า CRP ไม่เกิน 0.75-1 mg/L

CRP สูง

ภาวะ CRP สูงหมายความว่ามีค่า CRP มากกว่า 3 mg/L ขึ้นไป

อาจมีความเสี่ยงของภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง  โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง

ทำอย่างไรให้ค่า CRP ลดลง?

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

2.การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.เลิกสูบบุหรี่

4.ไม่เครียด

5.ลดอาหารมัน อาหารหวาน อาหารทอด

6.ปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน

7.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อาหารเสริมที่ช่วยลดค่า CRP

โดยหากผู้ที่มีค่า CRP สูงนั้น ทางไวตาบูสท์จะแนะนำให้ลองทานอาหารเสริมดังต่อไปนี้ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อช่วยลดค่า CRP ในร่างกาย

  • Red yeast rice extract: 600-1,200 mg ต่อวัน
  • Coenzyme Q10:  50-100 mg
  • Curcumin: 500-2,000 mg ต่อวัน
  • Fish oil (Omaga 3): 1,000-2,000 mg ต่อวัน
  • Vitamin E :  400-1,200 IU ต่อวัน

ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือ การมีร่างกายที่แข็งแรง ดั้งนั้นอย่ารอคอยโรคภัยไข้เจ็บ หรืออาการของโรคมาเตือนเพื่อถามหาการรักษา อยู่ที่ว่า คุณมีความพร้อมและใส่ใจในสุขภาพร่างกายตัวเองมากแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะ

ที่มา

1. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/192183?resultClick=1

2. http://greenwatchbd.com/medical-note-by-a-non-medic-crp-conundrum/

3. http://www.labo-chelala.com/blog/c-reactive-protein-crphttps://lungwee.com/tag/crp-c-reactive-protein/http://www.urantiagaia.org/eng/vital/timsmith/outsmarting_n1_killer8.htmlhttp://www.medical-labs.net/c-reactive-protein-crp-hs-crp-1438/